Zöld Város Projekt - Füzesabony Városközpont

A Zöld Város Projekt célja Füzesabony városközpontjának rehabilitációja. A tervezés során feltártuk a problémákat és javaslatokat kínáltunk megoldásukra. A projekt fő elemei az infrastrukturális fejlesztések köré csoportosulnak, így a csapadékvíz-hálózat fejlesztése, annak tájépítészeti eszközökkel történő kiegészítése és a közlekedés olyan formájú átszervezése volt a cél, ami  által a városközpont egy városias karaktert tükröz. Ennek fontos eleme a szegélyek rendezése, a parkok és a növényzet frissítése, növelése, valamint a városi közterek artikulálása. Ilyen formán három olyan tér alakult ki, ami funkcionálisan és tájépítészetileg is fontos szerepet tölt be egy város életében. A városi rendezvények fogadására alkalmas eseménytér egy védőtetővel keretezve és a Rákóczi úthoz kapcsolódva válik rendezetté. A közlekedési csomópontként kiemelt jelentőségű buszfordulóban egy buszváró épül, ami az utazók kényelmét szolgálja, ehhez kapcsolódóan a buszok forgalmi problémáit is meg kellett oldani. A harmadik helyszín a piac szabadtéri helyszíne, ami egy rendezett felületen és egy fedett-nyitott tető alatt valósulhat meg. A piachoz kapcsolódó parkolási problémák megoldásához egy rendezett parkoló is épül. minden projektelemnél kiemelt jelentőséggel bírt a zöldfelületek növelése, valamint a kapcsolódó közművek fejlesztése.

Helyszín: Füzesabony                                                          
Funkció: köztér rehabilitáció, buszváró, piac, rendezvénytér
Státusz: jogerős építési engedély, kiviteli terv
Típus: TOP
Megrendelő: Urban PM Kft., Füzesabony Város Önkormányzata
Tervező: TIBA Építész Stúdió
Projektépítészek: Király Zoltán, Kőszeghy Flóra, Perényi Lóránt, Tiba János
Építész munkatársak: Lánszki Csenge, Kékesi Viktor
Tervezés: 2016-2019