Tudományos és Innovációs Park - Nagykanizsa

A fejlesztési terület Nagykanizsa belvárosának nyugati szélén, a Király utca – Vár utca vonalától északra helyezkedik el. Középen, észak-dél irányban, átszeli a vasút és a Dencsár csatorna. Északról mezőgazdasági, erdő és természetközeli, beépítésre nem szánt területek határolják. Délre, a Vár utca tengelyében állt a török kori vár, ami régészeti lelőhely és történeti emlékhely. A fejlesztés keleti pólusa a városias, hagyományos beépítésű településközpont és lakóövezet: a szépen felújított Erzsébet tér és annak környezete. Nyugati pólusa a megújuló ipari park, ahol az egyetemi és kutatási épületek kerülnek kialakításra. A fejlesztés két pólusa között épül ki a kampusz, ami a jelenleg sokrétű, és igen eltérő, helyenként tagolatlan Autóbusz pályaudvar – Vásárcsarnok – Kanizsa Pláza közötti kereskedelmi, közlekedési és parkoló térséget foglalja magába.     
 
A fentiekből is látszik, hogy egy összetett, több övezeti és városi beépítés típust is érintő, azokat összefogó izgalmas fejlesztés valósulhat meg, ami lehetőséget és kihívást jelent a nagy múltú város életében és fejlődésében.
   
Tervezési program:
 
Tudományos és Innovációs Park (Science Park) megvalósítása. A Tudományos és Innovációs Parkban a Körkörös Gazdaság (Circular Economy) területén végeznek kutatásfejlesztési, innovációs és oktatási tevékenységeket. A tervezési programban biztosítottuk és összeállítottuk az ezekhez szükséges funkciók helyigényeit és kiszolgáló területeit. A tervezés program összeállítása során kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy a fejlesztés a Körkörös Gazdaság „3R” alapelvére épüljön, hiszen a kutatási területtel összhangban csak így lehet hiteles, fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető beruházást megvalósítani. A megvalósuló fejlesztés támogatja a kutatási és oktatási tevékenységeket. Elősegíti a szerves beilleszkedést a város életébe, így kölcsönös előnyöket biztosít a meglévő és az új felhasználók, és városrészek számára. A vegyes, időben és térben eltérő használatú területek összekapcsolása ideális a városban és a kampuszon folyó élet összehangolására, változatossá tételére és kiterjesztésére.       
 
A tervezési alapelveket és célokat a három „R” köré csoportosítottuk a tervezési programban:
 • Csökkentettük a fejlesztés, a kivitelezés, a használat és az üzemeltetés során a befektetett energiát, anyagmennyiséget és hulladékot. (Reduce)
 • Felhasználtuk és felújítottuk a már meglévő, értékes helyi épületeket, köztereket és helyszíni kapcsolatokat. Támogattuk a helyi anyagok előállítását, használatát, a helyi ipart és vállalkozásokat. (Reuse) 
 • Úgy alkottuk meg az épületeket és épületszerkezeteket, hogy azokat könnyen, kis veszteséggel el lehessen bontani, eredeti alkotóelemeire lehessen szedni, így könnyen újra lehessen azokat hasznosítani. (Recycle)
A fenti alapelveket és célokat elsősorban a következő tervezési eszközökkel értük el és valósítottuk meg:
 
 • Meglévő, barnamezős iparterület rehabilitációja, újrahasznosítása és fejlesztése
 • Az iparterületen lévő épületek újrahasznosítása, felújítása és fejlesztése
 • Az Erzsébet téren lévő Rotary irodaház homlokzatfelújítása
 • Az Erzsébet tér északi végén lévő épület felújítása, a meglévő foghíjtelek beépítése
 • A történeti belváros és a kereskedelmi zóna közterületeinek felújítása és fejlesztése 
 • Városi közösségi terek rehabilitációja és fejlesztése
 • Zöldfelületek fejlesztése és érdemi növelése
 • Az Erzsébet tér és az iparterület között aktív, rekreációs zöld sétány létesítése
 • Erdei sétaút és szabadtéri edzőpálya
 • A parkolóterületek árnyékolása, részleges fedése, növényzet telepítés
 • Közösségi, gyalogos, kerékpáros és megújuló energián alapuló közlekedési formák és hálózatok fejlesztése és támogatása
 • Új vasúti megálló 
 • A meglévő ipari szárnyvonal felújítása és használata 
 • Gazdaságos tervezés
 • A beruházás és az üzemeltetés ökológiai lábnyomának alacsony szinten tartása 
 • Alacsony beépített és üzemelési energiafelhasználás
 • Megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerek alkalmazása
 • Alacsony víz- és fenttartásigényű növényzet telepítése
 • Környezetbarát, természetes, újrahasznosítható, a közelben gyártott és előállított anyagok kiemelt használata
 • Helyszíni szennyvíztisztítás és növényház
 • Környezettudatos minősítés (BREEAM, LEED)
Arra számítunk, hogy a fejlesztési területen megvalósuló beruházás olyan szellemi és gazdasági hatással lesz Nagykanizsa szűkebb és tágabb környezetére, hogy további, hazai és nemzetközi vállalkozásokat fog a helyszínre vonzani.     
Helyszín: Nagykanizsa
Funkció: középület, várostervezés
Státusz: folyamatban
Típus: meghívásos pályázat
Megrendelő:  Pannon Egyetem
Tervező: TIBA Építész Stúdió
Projektépítészek:  Honti Viktória, Király Zoltán
Építész munkatársak: Buzder-Lantos Zsófia, Darida Mónika, Jobbágy Ágnes, Szmetana Dávid 
Tervezés: 2020